Mesajul Directorului Executiv al AJPIS Cluj

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială este o instituție  cu atribuții atât în administrarea și gestionarea  fondurilor acordate de la bugetul statului pentru plata beneficiilor de asistență socială cât și de control al modului de acordare a acestora,reprezentând un serviciu public  calitativ orientat către cetățean și nevoile acestuia.

Misiunea Agenției Județene pentru Plăți si Inspecție Socială Cluj constă în asigurarea accesului la serviciile sociale  fără discriminare a familiilor și persoanelor singure aflate în nevoie sau supuse riscului de excluziune socială, în acordarea beneficiilor de asistență socială precum și în crearea condițiilor optime de asigurare a dezvoltăîrii armonioase în familie prin acordarea drepturilor legale pentru creșterea și ingrijirea copiilor.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială asigură plata beneficiilor de asistență socială destinate asigurării unui standard minim de viață, susținerii familiei și copilului, promovării și garantării exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor și libertăților fundamentale.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială și-a propus pentru anul 2018, conform Planului de Guvernare, activități de control  cu scopul organizării și asigurării unui sistem de evidență și evaluare a persoanelor care primesc beneficii de asistență socială la nivel județean, astfel încât beneficiile de asistență socială să fie focalizate asupra celor mai defavorizate segmente ale populației din județ,în vederea dimi nuării săraciei și a riscului de marginalizare sau excluziune socială.

 

Zlati Viorica

Director Executiv

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Cluj